Ukoliko ne preuzmete putne isprave na vrijeme one se poništavaju

Naime, u skladu sa zakonskim propisima rok za izradu putne isprave je 30 dana, a rok za preuzimanje izrađene putne isprave je 90 dana. Ukoliko, građani putnu ispravu ne preuzmu u navedenom zakonskom roku ona se poništava.

Kako bi izbjegli nepotrebne troškove, apelujemo na naše građane, da se pridržavaju pomenutih rokova.

Podsjećamo građane, da je cijena putnih isprava za djecu do tri (3) godine 30 KM, od 3 do 18 godina je 40 KM, dok je za punoljetna lica cijena 50 KM.

Takođe, zakon je predvidio i izradu putne isprave u roku kraćem od propisanog i cijena te putne isprave je 250 KM sa rokom izrade od 72 sata.

 

Frend.ba

Comments

comments