Smanjena nezaposlenost u RS-u, povećana u Federaciji BiH

Na dan 31.08.2016. u Bosni i Hercegovini je bilo 520.565 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 500 osoba ili 0,10%, saopštila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Nezaposlenost je smanjena u Republici Srpskoj za 1.146 osoba (0,87%) i u Brčko distriktu BiH za 102 osobe (0,85%), dok se povećala u Federaciji BiH za 1.748 osoba (0,46%).

U strukturi lica koja traže zaposlenje, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,02%, te radnici sa SSS 27,75%.
U avgustu su ukupno 17.062 osobe brisane sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 10.698 osoba. Istovremeno je za 9.436 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 6.746 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 728.668, a od toga 299.249 žena. U odnosu na juni 2016. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,1%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2016. godine iznosila je 41,6% i ostala je nepromijenjena u odnosu na juni 2016. godine, navodi se u saopšenju.

 

Frend

Comments

comments