Slijedi otpuštanje u javnom sektoru

foto: Bljesak

U zvaničnom Pismu namjere Međunarodnom monetarnom fondu vlasti BiH obavezale su se na bolne reforme kako bi dobile novi trogodišnji aranžman u iznosu od 555 miliona evra. Vlasti su se, između ostalog, obavezale i da će smanjiti broj zaposlenih i plate u javnom sektoru.

smanjenje-zaposlenih

Vlasti BiH su se Pismom namjere obavezale da će uz pomoć Svjetske banke sprovesti reformu javnog sektora, navodeći da će im te reforme omogućiti da uvedu veću fleksibilnost u radno-pravne odnose i pomoći da smanje broj zaposlenih u javnom sektoru.

„Savjet ministara i entitetske vlade su usvojili strateške planove za obuzdavanje plata (putem uzdržavanja od povećanja osnovice za plate, koeficijenata i naknada) i smanjenja ukupne zaposlenosti u javnom sektoru za vrijeme programa, s početkom u 2017. godini“, navedeno je u pismu.

Velika pažnja u opširnom dokumentu koji je MMF objavio u vezi sa ovim aranžmanom, a čiji je sastavni dio i Pismo namjere, posvećena je upravo zapošljavanju u javnom sektoru i platama.

„Ukupna izdvajanja za plate u javnom sektoru u BiH su velika i sprečavaju važnu investicionu potrošnju za podsticanje rasta. Visoko poresko opterećenje rada i značajno veće plate u javnom u odnosu na privatni sektor su povezani sa slabim porastom zaposlenosti u privatnom sektoru“, navedeno je u dokumentu.

Istaknuto je i da se često događa da odluke o diskrecionom smanjenju plata ukidaju sudovi kao neustavne što donosi fiskalne troškove.

„Novim zakonima o radu, kolektivnim ugovorima i reformom javne uprave će se raditi na rješavanju ovog problema“, navodi se u dokumentu i dodaje da postoji i problem, posebno u FBiH s obzirom na to da postoji 14 vlada, dupliranja funkcija, dok je kontrola bilo kog nivoa vlasti nad ukupnim nivoom zaposlenosti i plata u javnom sektoru ograničena.

Navodi se i da su velike kategorije zaposlenih izvan sistema te da su i podaci o zaposlenosti u javnom sektoru nepotpuni.

Između ostalog, je navedeno da sektori obrazovanja, zdravstva i policije čine najveći dio zaposlenosti u BiH i da bez rješavanja neefikasnosti u ovim sektorima ne može biti bilo kakvog značajnog smanjenja ukupnog izdvajanja za plate.

Posebno je ukazano na višak nemedicinskog kadra u zdravstvenom sektoru i na školski sistem koji je „postao neefikasan zbog velikog smanjenja broja djece školskog uzrasta u proteklih 15 godina“.

Vlasti BiH su se Pismom namjere obavezale i na rješavanje problema preduzeća u državnom vlasništvu, povećanje akciza na gorivo, pivo i alkohol, smanjenje doprinosa, rješavanje problema nekvalitetnih kredita i brojne druge reforme.

Izvršni odbor MMF-a odobrio je u srijedu BiH aranžman od 550 miliona evra.

 

CAPITAL: M Čigoja

 

Comments

comments