Konkurs Granične policije BiH: Na jedno radno mjesto konkurisalo 38 kandidata

Na konkurs za prijem 70 kadeta Granične policije BiH stiglo je čak 2.640 prijava, što znači da je u prosjeku na jedno radno mjesto konkurisalo 38 kandidata.

Ovi podaci jasno ukazuju na to da je država i dalje najpoželjniji gazda, ali i na veliku nezaposlenost.

U Graničnoj policiji kažu da komisija za izbor radi na pregledanju prijava.

– Kandidati koji ne ispunjavaju uslove konkursa ili su njihove prijave nepotpune ili neblagovremene biće obaviješteni i imaju pravo prigovora direktoru Granične policije – istakli su u Graničnoj policiji.

Naglasili su da će komisija nakon razmatranja prigovora i donošenja odluke odrediti datum početka testiranja kandidata koji su ispunili sve uslove.

– Kandidati će o testiranju biti obaviješteni putem telefona, internet stranice Granične policije BiH i na oglasnim tablama naših organizacionih jedinica – istakli su u Graničnoj policiji.

Kandidati će polagati test opšteg znanja, fizičke sposobnosti, psihotest te obaviti ljekarski pregled i intervju.

Konkursom je predviđen prijem 50 kadeta sa završenim najmanje četvrtim i 20 osoba sa završenim šestim stepenom školske spreme. Kadeti sa završenim četvrtim stepenom pristupiće činu policajca, a oni sa višom školskom spremom činu mlađeg inspektora. Polaznici u činu policajca proći će obuku u trajanju od sedam i po mjeseci, a u činu mlađeg inspektora oko četiri mjeseca. Poslije toga slijedi jednogodišnji probni rad.

Granična policija je na kraju prošle godine imala 2.182 službenika među kojima su 1.964 policajca, 150 radnika, 52 državna službenika i 16 pripravnika. U ovoj instituciji su istakli da je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji predviđeno 2.646 zaposlenih i da je prazno 480 radnih mjesta.

Granična policija je za bruto plate u 2015. godini potrošila 49,65 miliona KM, što čini 95 odsto odobrenog novca u budžetu.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović rekao je da je glavni razlog za veliki broj pristiglih prijava na konkurs Granične policije velika nezaposlenost, ali i nastojanje ljudi da se zaposle u javnom sektoru.

– Zapošljavanjem u ovoj instituciji građani dobijaju stabilan i siguran posao, koji je i dobro plaćen. Dobijanjem radne knjižice u sličnim institucijama ljudi praktično imaju siguran posao do kraja života. Pored toga, posao graničara je izazovan i privlačan mladim ljudima koji žele da se dokažu – rekao je Pavlović navodeći da se zbog toga može očekivati da i ubuduće konkursi za posao u javnim institucijama budu zatrpani prijavama.

Uslovi

Kandidati koji su se prijavili na konkurs morali su biti državljani BiH, starosti između 18 i 35 godina i zdravstveno, fizički i psihički sposobni za rad.

Uslov za prijem je bio i da nisu otpušteni iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH, te da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Posebni uslovi su položen vozački ispit B kategorije, poznavanje stranog jezika i rada na računaru, te da su plivači.

 

Glas Srpske

Comments

comments