Banka Srpske firmi iz Laktaša dala kredit za kupovinu automobila pa ih od nje rentali

Uprava Banke Srpske je i, nakon što je ona prešla u vlasništvo Republike Srpske, sklapala štetne ugovore, zbog kojih su podnesene i prve krivične prijave. Banka Srpske, na čelu sa direktorom Zdravkom Trivundžićem, dala je jednoj firmi iz Laktaša kredit za kupovinu automobila da bi ih potom od nje rentirala po cijeni višestruko većoj od vrijednosti kredita, otkriva poslovni portal CAPITAL.ba.

Jedan od ugovora koje je likvidacioni upravnik Petar Mićić ocijenio kao štetan je petogodišnji ugovor sa firmom „Vrhovac kompani“ o iznajmljivanju automobila koji je potpisan u februaru 2014. godine.

Banka Srpske je firmi „Vrhovac kompani“ dala kredit od 668 hiljada KM za kupovinu automobila, koje je zatim iznajmila od te firme. Rentiranje je ugovoreno po cijeni od 284.342 KM godišnje, što je oko 1,4 miliona KM za ugovoreni petogodišnji period.

Nakon što je Mićić raskinuo ugovor o iznajmljivanju automobila, „Vrhovac kompani“ je tužila Banku Srpske tražeći naknadu štete od 400.000 KM, a banka je odgovorila kontratužbom tvrdeći da je ugovor bio štetan.

U Okružnom privrednom sudu u Banjaluci danas je održano ročište po ovim tužbama, a pravni zastupnici stranaka u sporu danas su dostavili nove dokaze te zatražili dodatnu dokumentaciju neophodnu za nastavak procesa.

Pucar: Ugovorom se bavi MUP RS

Punomoćnik Banke Srpske Miljkan Pucar rekao je danas za CAPITAL da je bivši menadžment dao kredit preduzeću „Vrhovac kompani“ koja je za taj novac kupilo nova vozila, a zatim ih iznajmila banci na pet godina.

„Sadašnja uprava, odnosno likvidacioni upravnik, smatra da je to ekonomski neopravdano, da se radi o štetnom ugovoru, a u toku je i krivični postupak u tužilaštvu u vezi sa ovim i još nekim drugim ugovorima. Sud će odlučiti da li je to štetan ugovor ili ne, ali zdrava logika kaže da stvari nisu baš čiste ako nekom date novac da kupi vozila, pa vam onda ta ista vozila iznajmi i treba da zaradi tri ili četiri puta više“, kazao je Pucar.

On je istakao da „Vrhovac kompani“ tužbom traži 400.000 KM, odnosno 70 odsto iznosa koje bi ima banka trebala platiti od otvaranja likvidacionog postupka do 2019. godine, do kada je ugovor potpisan.

Nakon te tužbe, Banka Srpske je podnijela protivtužbu, kako bi se ugovor proglasio ništavim.

„U daljem postupku ćemo dokazati da novac koji je uplaćen za iznajmljivanje ovih vozila predstavlja isključivo štetan ugovor za Banku Srpske“, naglasio je Pucar.

On je dodao da su sva vozila po raskidu ugovora vraćena firmi „Vrhovac kompani“, jer taj broj automobila nije potreban banci u stanju u kojem se ona sada nalazi.

„Sadašnja uprava nastoji da štedi na sve moguće načine, tako da je uzela druga, jeftinija vozila“, kazao je Pucar.

Pucar je doveo u pitanje i vlasništvo nad vozilima koje je Banka iznajmljivala od „Vrhovac kompani“ navodeći da ih je ta kompanija kupila od povezane firme „Promotors CO“ te zatražio da sud od Ministarstva unutrašnjih poslova službenim putem zatraži dokaze o vlasništvu vozila.

Antonić: Banka Srpske raskinula ugovor bez obrazloženja

Zastupnik „Vrhovac kompani“ Mile Antonić rekao je za CAPITAL da je ova firma tužila Banku Srpske zbog jednostranog raskida ugovora.

„Firma „Vrhovac kompani“ je Banci Srpske iznajmila 25 novih vozila na pet godine, a banka je ugovor raskinula nakon što je uvedena prinudna uprava. Nakon toga smo tražili da ispoštuju ugovorne obaveze i plate štetu koju smo pretrpjeli zbog jednostranog raskida, bez navođenja razloga. Tražili smo naknadu štete u iznosu nešto više od 400.000 KM“, kazao je Antonić.

Kazao je da je Banka Srpske tek nakon njihove tužbe podnijela kontratužbu tvrdeći da je ugovor štetan.

„Ne znam zašto bi ugovor bio štetan kada su oni sada sa drugim fizičkim i pravnim licima zaključili novi ugovor o zakupu polovnih automobila za skoro istu cijenu, a mi smo im dali nova“, naglasio je Antonić.

Antonić je danas zatražio da Banka Srpske dostavi ugovor o zakupu vozila koje je potpisala sa drugim pravnim i fizičkim licima nakon raskida ugovora sa njima i fotokopije vlasničkih knjižica vozila i polisa osiguranja.

Antonić je pojasnio da su taj zahtjev uputili kako bi dokazali da ugovor o zakupu vozila sa njegovim klijentom nije štetan, „jer je Banka Srpske sa drugim fizičkim i pravnim licima zaključila novi ugovor o zakupu polovnih automobila“.
„Zbog toga je potrebno utvrditi po kojoj cijeni i pod kojim uslovima je zaključen ugovor sa novim zakupodavcem odudara od inače predviđenih cijena za zakup novih odnosno polovnih vozila“, kazao je on.

Međutim, zastupnik Banke Srpske Miljkan Pucar je rekao da te podatke nisu dostavili jer je to poslovna tajna i da im za dostavljanje te dokumentacije treba saglasnost treće strane, a da u zahtjevu nije naveden razlog zbog kojeg se ta dokumentacija traži.

On tvrdi da su ova vozila mnogo jeftinija i da ih je mnogo manje nego po ugovoru sa „Vrhovac kompani“.

„Sadašnja uprava je iznajmila pet polovnih vozila koja su mnogo jeftinija nego ona koja su kupljena novcem Banke Srpske i koje je ta ista banka zatim iznajmljivala“, naglasio je Pucar.

Sud je, ipak, naložio Banci Srpske da dostavi ovu dokumentaciju uz obrazloženje da će ona, ako se već radi o poslovnoj tajni, poslužiti samo u ovom postupku.

 

capital.ba

Comments

comments