Siromašna četvrtina stanovništva

Prema posljednjoj Anketi o potrošnji domaćinstva, koju je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, jedna četvrtina stanovništva Bosne i Hercegovine je siromašna ili je na granici siromaštva. U najnepovoljnijem položaju nalaze se osobe s invaliditetom, stari i djeca.

Teret siromaštva naročito pogađa mlade koji pripadaju  marginalizovanim grupama: izbjeglice, raseljene osobe, osobe s invaliditetom, mlade romske nacionalnosti, te nezaposlene, mnogočlane porodice, djecu i samohrane roditelje.

Mlade žene su češće izložene opasnosti od siromaštva, posebno one izložene nasilju i samohrane majke. Siromaštvo je rasprostranjenije među ruralnim stanovništvom.

UN Programom održivog razvoja 2030, usvojenim septembra 2015.godine, definirano je 17 globalnih ciljeva od kojih je jedan od najprioritetnijih i najvažnijih: “Iskorenjivanje svakog oblika siromaštva svuda u svijetu”.

“Zajednički napor za iskorijenjivanje siromaštva u BiH znači da je potreban sinhronizovan pristup svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, privatnog sektora, te civilnog društva iskorjenjivanju siromaštva”, navode iz Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

Procjenjuje se da je u svijetu 836 miliona stanovnika ekstremno siromašno. Danas se siromaštvo ne posmatra samo kroz protok novca pojedinca ili domaćinstva, nego multidimenzionalno, kroz uslove stanovanja, pristup obrazovanju, zdravstvu, kapitalu i dr.

 

Indikator/Frend.ba

Comments

comments