Za unapređenje privrede u Banjaluci 850.000 KM

Gradska razvojna agencija (CIDEA) planira da putem Garantnog fonda podrži razvoj privrede i otvaranje novih radnih mjesta sa 850.000 maraka.

Potvrdio je direktor CIDEA Dejan Kusturić i dodao da se kroz ovaj fond preuzima garancija za 50 odsto od kredita koji uzimaju mala i srednja preduzećima te preduzetnici koji žele da unaprijede proizvodnju.

– Sredstva u fondu obezbjeđuju se iz budžeta grada. Ova vrsta podrške garantuje za kredite od 5.000 do 50.000 KM, otplatom do pet godina i mogućnošću grejs-perioda do 12 mjeseci. Nedavno smo sa Novom bankom sa kojom sarađujemo na ovom projektu dogovorili da se kamatna stopa bude smanjana sa 7,5 na sedam odsto – rekao je Kusturić.

Dodao je da korisnicima ovih garancija koji uredno vraćaju kredite, CIDEA subvencioniše polovinu godišnjeg iznosa kamata.

– Na kraju kamata na ove kredite iznosi 3,5 odsto na godišnjem nivou, što je izuzetno povoljno u odnosu na one koje trenutno važe na bankarskom tržištu. Kroz ove dvije mjere, garancije i subvencije, planiramo podržati više od 50 privrednih subjekata koji mogu da zaposle nove radnike ili da unaprijede proizvodnju nabavkom mašina i opreme – istakao je Kusturić.

Kroz Garantni fond, grad je od 2011. godine do danas izdao 51 garanciju na 805.388 KM kredita. Prema podacima banka plasirano je 1,4 miliona KM pozajmica.

– Krediti se uglavnom vraćaju prema planu a kontrolu povrata sredstava vrši banka i o tome obavještava Agenciju. Nekoliko korisnika fonda je svoje kredite otplatilo i prije roka pa su koristili ovaj vid podrške više puta – naveo je Kusturić.

Jedan od korisnika Garantnog fonda, Miroslav Bundalo je rekao da prije tri godine dobio ovu vrstu podrške koju je iskoristio za osavremenjivanje fitnes centra čiji je vlasnik.

– Kroz Garantni fond sam lakše ispunio uslove banke za dobijanje kredita koji sam iskoristio za kupovinu 12 novih sprava za vježbanje. Osim toga CIDEA je plaćala i dio kamata tako da je kredit bio dosta povoljniji – kazao je Bundalo i dodao da će u narednih godinu vratiti ostatak pozajmice.

Cilj

Dejan Kusturić je napomenuo da je glavni cilj uspostavljanja Garantnog fonda da se preduzetnicima ali i onima koji tek započinju posao, omogući brži i lakši pristup kreditima.

– Ovaj vid finansiranja mogu koristiti oni koji se bave proizvodnom i uslužnom djelatnošću te registrovana poljoprivredna gazdinstva – naveo je Kusturić.

 

Glas Srpske

Comments

comments