„Lutrija RS“ kupuje poslovni prostor od „Grand trade“

„Lutrija Republike Srpske“ uskoro će preseliti u nove prostorije koje je će za 2,77 miliona KM kupiti od „Grand trade“ Mileta Radišića u centru grada.

Skupština akcionara „Lutrije RS“ odobrila je 21. oktobra „Lutriji RS“ kupovinu poslovnog prostora u zgradi Mileta Radišića te uzimanje kredita od dva miliona maraka koji će većim dijelom biti iskorišten za kupovinu prostora, a dijelom i za poboljšanje tekuće likvidnosti preduzeća.

„Lutrija“ kupuje poslovni prostor na prvom spratu, površine 494,90 metara kvadratnih, po cijeni od 4.800 KM bez PDV-a.

Radovanović: Do sada smo za zakup prostorija platili 1,3 miliona KM

Direktor „Lutrije RS“ Rajko Radovanović rekao je na Skupštini akcionara da ovo preduzeće nema svoj prostor i da je od 1999. godine za zakup platilo 1,3 miliona KM.

„Trenutno smo smješteni u prostor koji ne odgovara našim potrebama. Jedina smo državna Lutrija u okruženju koja se nalazi u takvoj situaciji. U svim zemljama državne lutrije su smještene u centru grada, gdje je i mjesto ovakovom preduzeću, gdje se nalaze i banke, osiguravajuća društva i slična preduzeća“, kazao je Radovanović.

On je istakao i da se na konkurs za kupovinu javio samo jedan ponuđač, te da smatra da je ponuđeni prostor dobar i da zadovoljava sve potrebe preduzeća.

Na sjednici Skupštine akcionara predstavnici „Lutrije“ su naveli i da raspolažu određenim vlastitim sredstvima, ali da ona nisu dovoljna za kupovinu ovog prostora te da je zbog toga bio neohodan kredit.

Tender za nabavku kredita od dva miliona KM raspisan je prošle sedmice. Od tog iznosa planirano je da 1,5 miliona KM bude iskorišćeno za kupovinu prostora, dok će preostalih 500.000 biti iskorišćeno za poboljšanje tekuće likvidnosti u slučaju da akcionari koji ne budu saglasni sa odlukom o kupovini prostora odluče da prodaju svoje akcije, koje bi „Lutrija“, u tom slučaju, morala da kupi. Poslovni objekat koji„Lutrija“ kupuje ujedno će služiti i kao obezbjeđenje za ovaj kredit čija otplata je planirana na sedam godina.

Akcionari: Upitna likvidnost preduzeća

Jedan od akcionara „Lutrije“ Vujadin Radislav na Skupštini je istakao da se postavlja pitanje opravdanosti kupovine prostora u sadašnjnim uslovima. Kazao je da je „Lutrija RS“ lani iskazala gubitak od 980.000 KM, zbog dešavanja sa Bobar bankom, a da trenutni prihodi i promet ukazuju da sa ovakvim troškom koji predstavlja kupovina prostora preduzeće neće uspjeti pokriti gubitak niti će isplaćivati dividendu još najmanje četiri ili pet godina.

„Zbog toga je upitna likvidnost preduzeća. Takođe, upitno je i da li je zadovoljena konkurencija, jer je samo jedna ponuda pristigla na javni poziv na osnovu koje se ne može zaljučiti da li je najpovoljnija“, kazao je on.

U „Lutriji“, ipak, tvrde da likvidnost preduzeća neće biti dovedena u pitanje.

Na sjednici je postavljeno i pitanje da li su ispoštovane sve procedure i Zakon o javnim nabavkama na šta su predstavnici „Lutrije“ odgovorili da je kupovina nekretnina izuzeta od procedura definisanih Zakonom o javnim nabavkama odnosno da se one kupuju slobodnom pogodbom. Istakli su da su, ipak, raspisali konkurs u cilju transpartentnosti te dodali da se na taj konkurs javio samo jedan ponuđač koji je ispunio uslove iz konkursa.

 

Capital.ba

Comments

comments