„Elektroprivreda RS“ optužena za milionsku utaju poreza!

Foto: CIN

„Elektroprivreda RS“ od 2009. do polovine 2014. godine nije platila 1,4 miliona maraka poreskih obaveza, utvrdila je Poreska uprava Republike Srpske. Međutim, u ERS tvrde da taj porez ne treba da plate, jer bi time bili dvostruko oporezovani.

U Poreskoj upravi RS nisu odgovorili na pitanja CAPITAL-a o kakvim se tačno obavezama radi i da li su plaćene, ali su u „Elektroprivredi“ pojasnili da se radi o kontroli poreza i doprinosa Matičnog preduzeća koja je obavljena još 2014. godine, ali su efekti poznati tek sad s obzirom na to da se preduzeće nije složilo sa nalazima PURS-a, pa su u međuvremenu vođeni razgovori o tome.

Glavna dilema je, kako su naveli, bila da li se naknada za unapređenje opštekorisnih funkcija šume i za protivpožarnu zaštitu obračunava na ukupan ili konsolidovani prihod.

„Matično preduzeće je nadoknadu za unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma utvrđivalo na osnovu ukupnog konsolidovanog prihoda. Konsolidovani prihod u sistemima koji imaju više zavisnih preduzeća su istinski ostvaren prihod, jer Matično preduzeće prima ulazne fakture od proizvođača struje odnosno hidroelektrana i termoelektrana, a potom ispostavlja izlazne fakture distributerima, pri čemu nije bilo stvarnog prometa strujom, nego je izvršen samo obračunski prenos u poslovnim knjigama“, objašnjavaju u ERS.

Navode da se po njihovom, kao i mišljenju Ministarstva finansija RS, koje su dobili u novembru 2014. godine, naknada i za šume i za protivpožarnu zaštitu treba obračunati na na osnovu konsolidovanih prihoda za poslovnu godinu, jer su sva zavisna preduzeća iz sastava „Elektroprivrede RS“ obračunala i platila naknadu za reprodukciju šuma na ukupan prihod u skladu sa Zakonom o šumama.

„Time bi bilo izbjegnuto dvostruko oporezivanje prometa struje“, kazali su u ovom preduzeću.

Iako je podatak o utvrđenim obavezama zvanično objavljen na sajtu Poreske uprave RS u ERS tvrde da postupak još nije okončan. Ipak, ograđuju se da su, u slučaju da budu morali platiti, novac za tu namjenu već obezbijedili.

„Matično preduzeće na današnji dan ima pretplatu poreza na dobit u iznosu od oko dva miliona KM, tako da postoji realna mogućnost da se dostavi zahtjev za preknjižavanje ovih poreza do krajnjeg ishoda spora“, kazali su u ERS.

Inače, mješoviti holding „Elektroprivreda RS“ se sastoji od 11 zavisnih preduzeća i Matičnog preduzeća. Matično preduzeće u kapitalu zavisnih preduzeća ERS učestvuje sa 65 odsto, odnosno u Istraživačko-razvojnom centru lektroenergetike sa 51 odsto.

 

Capital.ba

Comments

comments