Broj korisnika mobilne telefonije manji za 250 hiljada

Broj korisnika telefonskih usluga u fiksnoj i mobilnoj telefoniji u BiH i dalje se nastavlja smanjivati, a isti trend od sada bilježi se i u širokopojasnom pristupu internetu, izvještava Indikator.ba.

Nakon buma u segmentima mobilne telefonije i interneta došlo je do zasićenja, a kod bh građana sve su popularnije društvene mreže i aplikacije putem kojih je moguće jeftinije komunicirati.

Trend pada korisnika u fiksnoj telefoniji, koji je prisutan duži niz godina, u posljednje vrijeme u sve jačoj mjeri prati smanjenje broja korisnika u mobilnoj telefoniji.
Prema podacima Regulatorne agencije za komuniakcije, u drugom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period 2016. godine bilo je 4,66 posto manje aktivnih fiksnih telefonskih linija, dok je u istom uporednom razdoblju broj korisnika usluga u mobilnoj telefoniji smanjen za 4,69 posto.

Broj aktivnih fiksnih telefonskih linija iznosio je u drugom kvartalu ove godine 710.178.
Za tri godine broj fiksnih telefonskih linija smanjen je za više od 162 hiljade, budući da je još u drugom kvartalu 2013. bilo 872.664 fiksnih linija.
Novi operatori su nastavili povećavati tržišni udio koji je u odnosu na drugi kvartal 2015. narastao za 25,05 posto.
Novi operatori, kojih ima 13, imaju ukupno 97.478 korisnika.

Nakon perioda konstantnog rasta, broj korisnika usluga mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini počeo je prvi put padati u prvom kvartalu 2015. godine. U drugom kvartalu ove godine bilo je ukupno 3.247.236 korisnika usluga u mobilnoj telefoniji, a mobilne usluge pružalo je osam operatera, od koji je jedan prestao sa radom – IZI Mobile.
Broj korisnika mobilne telefonije manji je za gotovo 250.000 u odnosu na kraj 2014. godine, kada ih je bilo 3.491.188.

Odliv pretplatnika u još većoj mjeri prati pad odlaznog saobraćaja, te SMS i MMS poruka.
Ukupan odlazni promet operatora mobilne telefonije manji je za 7,53 posto u odnosu na isti prošlogodišnji period, broj SMS poruka za čak 21,21 posto,
a broj MMS poruka za 5,26 posto.

Broj prenesenih brojeva iznosio je ukupno 33.842, što je za 63,33 posto više nego u drugom kvartalu prošle godine.

U posljednje vrijeme prisutna je tendencija povećanja post-paid korisnika mobilne telefonije na račun pre-paid korisnika. Operatori su u posmatranom razdoblju vezali za sebe 7,76 posto stalnih pretplatnika više, dok je broj pre-paid korisnika smanjen za 8,10 posto.

BH Telecom u posljednjih nekoliko kvartala bilježi povećanje tržišnog učešća, koje je u drugom kvartalu ove godine iznosilo 46,79 posto.
M:tel je, nasuprot tome, u padu i njegovo učešće u mobilnoj telefoniji iznosi 38,78 posto, dok je HT Eronet u posljednja tri kvartala sa stabilnim
učešćem, koje je na kraju prioda iznosilo 13,95 posto.

Ostali operateri, uz pomenuti IZI Mobile tu su još i Blicnet, Logosoft, Telrad i Elta Kabel, imaju sasvim malo tržišno učešće.

Broj priključaka širokopojasnog interneta pao je u drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal ove godine za 0,95 posto.
Ukupno je bilo na kraju prvog polugodišta 637.039 korisnika širokopojasnog interneta.
Broj priključaka putem kablovske mreže je stabilan (rast 0,001 posto) i iznosio je
203.843, dok se dalji pad bilježi u broju priključaka putem fiksnog bežičnog pristupa – 8,36 posto na 55.049.

Comments

comments