Banke u Srpskoj za devet mjeseci zaradile 45 miliona maraka

Foto: N1

Banke u Republici Srpskoj u prvih devet mjeseci ove godine ostvarile su dobit od 44,7 miliona maraka, što je manje za pet miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.

Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo RS sedam banaka je ostvarilo profit od 54,8 miliona, dok je jedna banka poslovala sa minusom od 10,1 milion maraka.

U prvih devet mjeseci prošle godine svih devet banaka je poslovalo pozitivno i njihova dobit je iznosila 49,9 miliona KM.

U odnosu na 2015., ove godine je smanjen i broj banaka s obzirom na to da je u Banci Srpske otvoren likvidacioni postupak.

Podaci Agencije pokazuju da je u ovoj godini došlo do pozitivnih pomaka kada su u pitanju nekvalitetni krediti i dospjela potraživanja banaka, a upravo je likvidacija Banke Srpske na to najviše uticala.

Nekvalitetni krediti bankarskog sektora RS na kraju septembra iznosili su 557,4 miliona KM i manji su za 196,7 miliona KM ili za 26 odsto u odnosu na kraj 2015. godine.

Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima smanjeno je za 3,2 odsto u odnosu na kraj 2015. godine i sada iznosi 12,36 odsto.

Dospjela potraživanja po osnovu kredita iznose 406,4 miliona KM i manja su za 116,7 miliona KM ili za 22 odsto u odnosu na kraj prošle godine kada su bila 523,1 miliona KM.

Dospjela potraživanja na kraju prošle godine činila su devet odsto ukupnih kredita bankarskog sektora i ona su sada manja za 1,79 odsto  u odnosu na taj period.

 

Capital.ba

Comments

comments